>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ

>>ประมวลภาพ

>>ประมวลภาพ

วันที่ 10 มกราคม 2560 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวภารดี เอี่ยมเทศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับนายกมล แสงสีงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมบรรยาย ถ่ายทอดความรู้เรื่องการขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 9 มกราคม 2559 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2560 โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและมอบหมายงานประจำเดือน ทั้งนี้มีนางอุไรวรรณ ทองบัวศิริไล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมทีมนิเทศตามระบบส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system (Training and Visitting) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
>>ประมวลภาพ

วันที่ 6 มกราคม 2560 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม นำผักจำนวน 130 กิโลกรัม ได้แก่ ฟักเขียวอ่อน 60 กิโลกรัม และมะละกอ 70 กิโลกรัม มอบให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม เพื่อนำไปมอบให้กับจุดพักประชาชนพุทธมณฑล เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ที่เดินทางมาจากภาคใต้เพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
>>ประมวลภาพ

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอเมืองนครปฐม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองนครปฐม โดยเป็นการประชุมสัญจรเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของแต่ละ ส่วนงานราชการ ณ โรงเรียนสิรินธร
>>ประมวลภาพ

ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม