>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ


>>ประมวลภาพ

ข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการจ้างเหมาพปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง โดยวิะีตกลงราคา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ผลิตผักไร้ดินบ้านไร่ถั่ว ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
หนองเสือสามัคคี ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทั้งด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม

มูลนิธิข้าวไทยในพระราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559 ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม www.thairice.org

มูลนิธิข้าวไทยในพระราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญสมัครเข้าข่ายข้าว
ปี 2559 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" รายละเอียดเพิ่มเติม www.thairice.org

 

     

ความรู้ด้านการเกษตร